Menu

logo arkady

Od 11 lipca br nowa lokalizacja gabinetu
CENTRUM MEDYCZNE ARKADY
KRAKÓW UL. SZAFRANA 5B/27
Zapraszam na stronę: www.arkadycm.pl 

Praktyczne informacje

Dziesięć ostrzegawczych objawów sugerujących pierwotny niedobór odporności

1.    Osiem lub więcej zakażeń w ciągu roku
2.    Dwa lub więcej zakażenia zatok o ciężkim przebiegu
3.    Trwająca dwa miesiące lub dłużej antybiotykoterapia bez wyraźnej poprawy
4.    Dwa lub więcej zapalenia płuc w ciągu roku
5.    Zahamowanie prawidłowego rozwoju dziecka lub przyrostu masy ciała
6.    Powtarzające się, głębokie ropnie skórne lub narządowe
7.    Przewlekająca się grzybica jamy ustnej i skóry powyżej 1-go roku życia
8.    Konieczność długotrwałego stosowania antybiotyków dożylnych
9.    Dwa lub więcej zakażenia: zapalenia mózgu, kości, skóry, posocznica
10.    Wywiad rodzinny wskazujący na pierwotne niedoboru odporności

Poronienia

Poronieniem określa się samoistną utratę ciąży w okresie poprzedzającym uzyskanie przez płód zdolności do przeżycia, tj. w okresie od poczęcia do 24. tygodnia ciąży. Poronienia nawracające, definiowane jako utrata co najmniej 3 kolejnych ciąż, dotyczą 1% par starających się o dziecko. Jak się szacuje, poronieniem przed 24. tygodniem kończy się 1–2% wszystkich ciąż w II trymestrze.
Niezależnymi czynnikami ryzyka kolejnych poronień są wiek matki i liczba przebytych poronień. Największe ryzyko poronień dotyczy par, w których przypadku kobieta ma co najmniej 35 lat, a mężczyzna 40 lat lub więcej. Niezależnym czynnikiem rokowniczym jest również przebieg poprzednich ciąż.
Nawykowe poronienie wymagają wykluczenia zaburzeń immunologicznych, endokrynologicznych, genetycznych oraz  wrodzonych i nabytych nadkrzepliwości krwi. Z reguły przyczyna nawracających poronień jest złożona i wymaga szczegółowej diagnostyki.