• Centrum Medyczne Arkady, ul. Szafrana 5B/27, Kraków

  • Rejestracja: +48 690 933 005, 12 349 01 59

To grupa schorzeń o zróżnicowanej etiologii i objawach. W patogenezie tych chorób znaczenie mają czynniki genetyczne, środowiskowe (np. zakażenia wirusowe, bakteryjne, mykoplazmatyczne) oraz zróżnicowane zaburzenia immunologiczne.

Do chorób tych zaliczamy poniższe jednostki chorobowe:

  • reumatoidalne zapalenie stawów (seropozytywne i seronegatywne)
  • młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (w tym choroba Stilla)
  • toczeń rumieniowaty układowy
  • mieszana choroba tkanki łącznej i zespoły nakładania
  • twardzina układowa
  • zapalenie wielomięśniowe i zapalenie skórno-mięśniowe.
  • zespół Sjögrena
  • układowe zapalenia naczyń

 

Objawy tych chorób mogą rozwijać się stopniowo i bardzo podstępnie, czasami rozwijają się bardzo dynamicznie, stwarzając zagrożenie dla zdrowia i życia.

Wymagają szczegółowej i specjalistycznej diagnostyki, a leczenie powinno być prowadzone przez lekarzy posiadających duże doświadczenie w tym zakresie z uwagi na ryzyko powikłań w trakcie terapii.

Czasami choroby tkanki łącznej współistnieją z pierwotnymi niedoborami odporności, dlatego istotne jest, aby pacjent z tymi schorzeniami był w stałej kontroli immunologa klinicznego.