• Centrum Medyczne Arkady, ul. Szafrana 5B/27, Kraków

  • Rejestracja: +48 690 933 005, 12 349 01 59

Trudności w leczeniu zakrzepicy

Termin konferencji: 12 września 2020 r.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji “Trudności w leczeniu zakrzepicy”, organizowanej w roku 2020r.

Rzadkie choroby immunologiczne

Termin konferencji: 28 - 29.02.2020r.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji “Rzadkie choroby immunologiczne”, organizowanej w roku 2020r.

Program konferencji w 2019r.

Piątek 01.03.2019

13:00 – 13:45Lunch i rejestracja uczestników
13:45 – 14:00Otwarcie konferencji i kilka słów o POLVAS i POLPIDA – prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał, dr n. med. Krzysztof Wójcik, dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
Sesja 1Przewodniczący: prof. Maria Majdan, prof. Jacek Musiał
14:00 – 14:25Case 1: Toczeń rumieniowaty układowy - postać neuropsychiatryczna – przypadki kliniczne – prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał
14:25 – 14:50Case 2: Izolowana wrodzona asplenia – problem wcale nieoczywisty – dr hab. n. med. Sylwia Kołtan
14:50 – 15:15Case 3: Zespół hiper IgD – dylematy terapeutyczne w chorobie ultrarzadkiej – dr n. med. Ewa Więsik – Szewczyk
15:15 – 15:40Case 4: Zmiany skórne u pacjentów z PNO – seria przypadków (dzieci) – dr n. med. Edyta Herpolitańska – Pliszka
15:40 – 16:05Case 5: Zmiany skórne u pacjentów z PNO – seria przypadków (dorośli) – dr n. med. Maciej Pastuszczak
16:05 – 16:30Przerwa kawowa
Sesja 2Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Maciej Siedlar, dr hab. n. med. Sylwia Kołtan
16:30 – 16:55Case 6: Nawrót ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń u pacjenta po przeszczepieniu nerki – dr n. med. Hanna Storoniak
16:55 – 17:20Case 7: ANCA zależne układowe zapalenie naczyń czy nowotwór dróg rodnych? – analiza kliniczna dwóch przypadków – prof. dr hab. n. med. Maria Majdan
17:20 – 17:55Case 8: Pacjentka z ciężką postacią miastenii i choroby Behceta – okiem neurologa – dr n. med. Robert Bonek
17:55 – 18:20Case 9: Pacjentka z ciężką postacią miastenii i choroby Behceta – okiem immunologa klinicznego – dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
18:20 – 18:40Case 10: Zaburzenia pamięci świeżej po tymozynie - pacjent z limbicznym zapaleniem mózgu – dr n. med. Dariusz Sołdacki
18:40 – 19:20Spotkanie grupy POLVAS (dla członków konsorcjum)
19:30 – Kolacja

Sobota 02.03.2019

Sesja 3Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Anna Pituch-Noworolska, prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński
09:00 – 09:25Case 11: Pacjent z samoistną krioglobulinemią i zapaleniem naczyń oraz niedoborem odporności humoralnej – dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha
09:25 – 09:50Case 12: Zespól Susaca – interdyscyplinarny problem diagnostyczny – dr n. med. Joanna Zalewska
09:50 – 10:15Case 13: „Daj słuchać muzy panie Cogan” – opis przypadku – prof. dr hab. n. med. Jarosław Paśnik
10:15 – 10:40Case 14: Hiper- i hipogammaglobulinemia u chorych z zaburzeniami odporności – seria przypadków – prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński
10:40 – 11:05Przerwa kawowa
Sesja 4Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jarosław Paśnik, dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
11:05 – 11:30Case 15: Pediatra, hematolog, reumatolog, immunolog: trudna droga do rozpoznania zespołu TRAPS – dr n. med. Anna Szaflarska
11:30 – 11:5Case 16: Autoimmunizacje w pierwotnych niedoborach odporności – nie zawsze łagodne – seria przypadków – dr n. med. Marcin Milchert
11:55 – 12:20Case 17: GLILD jako pierwszy objaw CVID – seria przypadków – dr n. med. Małgorzata Pac
12:20 – 12:45Case 18: Czy bliźnięta jednojajowe zawsze chorują tak samo? – PNO i limfoproliferacja – dr n. med. Marcin Ziętkiewicz
12:45 – 13:00Podsumowanie konferencji – prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał, dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk

Galeria

Program konferencji w 2018r.

Godzina
2.03.2018
Wykładowca
Prowadzący sesje: prof. J.Musiał i prof. Maria Majdan
13.45 - 14.00
Inauguracja i o POLVAS
Prof. J. Musiał
dr Krzysztof Wójcik


14.00-14.25
Case 1
Pacjent z ciężką postacią zapalenia naczyń –problem interdyscyplinarny

Prof. J. Musiał


14.25-14.50
Case 2
Zespół WHIM u chłopca i jego matki - rozważania nad fenotypem idiagnostyką
doc. Sylwia Kołtan
14.50-15.15
Case 3
Choroba Stilla czy zespół Schnizler: rozterki diagnostyczne i terapeutyczne
Ewa Więsik-Szewczyk
15.15-15.40
Case 4-Warszawa
TA-GvHD (Transfusion Associated Graft versus Host Disease) u dziecka z całkowitym zespołem Di George'a
dr Nel Dąbrowska-Leonik

15.40-16.05
Case 5
Chory z pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych i współistniejącym autoimmunologicznym zespołem niedoczynności wielogruczołowej typu III
Dr n. med. Hanna Ługowska-Umer
16.05-16.30
Przerwa kawowa

Prowadzący sesje: prof. M
Siedlar i dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
16.30-16.55
Case 6
Mikroangiopatia zakrzepowa-współczesne metody diagnostyki i leczenia-opis 2 przypadków
Dr n. med. Wojciech Sydor
16.55-17.20
Case 7
Pacjent z zespołem hiper-IgE, czy zsp. Kimury?
dr n.med. A. Matyja-Bednarczyk
17.20-17.55
Case 8
Nawracające zapalenie wielochrząstkowe po przeszczepieniu wątroby
dr n. med. Dariusz Sołdacki
18.00-19.00
Spotkanie grupy POLVAS (dla członków konsorcjum)
19.30
Kolacja


3.03.2018

Prowadzacy sesje: prof. Anna
Pituch-Noworolska i prof. Jacek Roliński
9.00-9.25
Case 9
Zespół Mohr-Tranebjaerg współistniejący z agammaglobulinemią sprzężoną z chromosomem X
dr n. med. Anna Szaflarska
9.25-9.50
Case 10
ALPS- choroba o wielu obliczach-opis przypadku
dr n. med. Katarzyna
Napiórkowska-Baran
9.50-10.15Case 11
Zakażenie EBV  problem interdyscyplinarny-opis przypadku
Prof. Jacek Roliński
10.15-10.40Case 12
Choroba Stilla o przewlekłym aktywnym przebiegu- problemy diagnostyczne i terapeutyczne
dr n. med. Radosław Jeleniewicz
10.40-11.05Przerwa kawowaProwadzący sesje:
Prof. M. Wisłowska
prof. Jarosław Paśnik
11.05.11.30Case 13
Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń - chory z zajęciem dolnych dróg oddechowych
Prof. M. Wisłowska
11.30-11.55Case 14
Pacjent guzkowym zap. tętnic i CVID
dr n.med. Marcin Ziętkiewicz
11.55-12.20Case 15
Późne rozpoznanie zespołu Di George'a z wadą naczyniową
prof. Jarosław Paśnik

12.20-12.50Case 17
-Długa i wyboista droga diagnozy pacjentki z zespołem ataksja-teleangiektazja: Przebieg kliniczny i leczenie

-Możliwości diagnostyki genetycznej pacjentów z pierwotnym niedoborem odporności i zaburzeniami regulacji odpowiedzi immunologicznej
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk

dr n. med. Katarzyna Bąbol-Pokora